Контрольовані іноземні компанії (КІК): звітування, оподаткування та штрафи в Україні

Немає часу читати

1 січня 2022 року набрав чинності Закон України №466-IX та положення статті 392 Податкового кодексу України, які впроваджують в Україні поняття «контрольована іноземна компанія – КІК».

📌 Що таке контрольована іноземна компанія – КІК?

Контрольована іноземна компанія (КІК) це будь-яка юридична особа або утворення без статусу юридичної особи, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України.

Або ж КІК простими словами – це підприємство або утворення (наприклад траст, фонд), яке зареєстроване за кордоном і належить та/або підконтрольне резиденту України.

Законодавство чітко передбачає, у яких випадках компанія за кордоном визнається КІК.

Іноземна компанія визнається КІК, якщо контролююча особа-резидент України:

Звіт про КІК

 

Першим звітним роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік.

Звіт про КІК за 2022 рік подається контролюючою особою одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств у 2023 році (за 2022 рік).

Проте, для першої звітності про КІК є другий варіант – контролюючі особи мають право подати Звіт про КІК за 2022 рік одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік. Тобто у 2024 році за два попередні роки.

При цьому штрафні санкції та пеня до звітності КІК за 2022 та 2023 роки не застосовуватимуться.

Строк складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії

Форма звіту про КІК

Законодавством передбачено дві форми Звіту: основний звіт та скорочений.

Основний звіт КІК подається контрольованими особами по тим контрольованим іноземним компаніям, по яким вже подано звітність у відповідній іноземній юрисдикції.

Скорочений звіт про КІК подається контрольованими особами в тому випадку, якщо на момент подачі звітності по контрольованим іноземним компаніям, ще не подано звітність у відповідній іноземній юрисдикції. Наприклад, як вищезазначено граничні строки подачі звітності в Україні (01 травня для фізичних осіб, та 01 березня – для юридичних).

А для прикладу граничні строки подачі звітності з корпоративного податку в Італії до 30 листопада наступного року за звітнім, на Мальті – до 30 вересня, в Німеччині – до 31 липня.

Що відображається у звіті про КІК?

У основному звіті про КІК необхідно відобразити:
– найменування КІК, адресу, організаційно – правову форму, реєстраційні дані компанії
– розмір частки контролюючої особи;
– структуру володіння часткою КІК;
– розмір доходу від реалізації товарів/робіт/послуг КІК, прибутку від операційної діяльності та до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
– розрахунок скоригованого прибутку КІК;
– інформацію про підстави звільнення від оподаткування прибутку КІК;
– суми дивідендів, отриманих іноземною компанією від українських юридичних осіб; та дивіденди, виплачені контролеру КІК;
– перелік операції з нерезидентами;
– кількість працівників КІК станом на кінець звітного (податкового) року;
– інформацію про прибуток КІК від постійного представництва в Україні (якщо є).

Звітування контролером про зміни в контролі КІК

Окрім звітності про КІК, Податковий кодекс також містить вимогу про те що:
про кожний факт придбання КІК, зміни частки у КІК, припинення контролю за КІК або ліквідацію КІК – треба повідомляти податкову протягом 60 днів.

 

Штрафи за недотримання правил КІК

 

Законодавством передбачено санкції за недотримання правил КІК.

⇒ За неподання звіту про КІК – штраф у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених 1 січня податкового (звітного) року. Станом на 01 січня 2023 року – це 268 400.00 гривень.

⇒ За несвоєчасне подання звіту КІК – штраф у розмірі 1 протжиткового мінімуму за кожен календарний день неподання, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

⇒ За не відображення у звіті КІК відомостей щодо наявних КІК – штраф у розмірі: 3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК за відповідний рік, не відображених у звіті КІК.

⇒ За неповідомлення контролером КІК протягом 60 днів інформації про зміни в діяльності КІК або здійснення фактичного контролю над КІК, створення утворень без статусу юридичної особи – штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів.

 

Правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (податки для КІК)

 

Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб або податку на прибуток підприємств контролюючої особи є частка скоригованого прибутку КІК, пропорційна частки володіння контролера, станом на останній день звітного періоду.

Вказана частина такого прибутку:

Звільнення від оподаткування прибутку КІК

 

Податковий кодекс України містить декілька пунктів, що регламентують випадки, коли податок з КІК сплачувати не потрібно.
Але це не звільняє контролюючої особи від обов’язку звітувати!

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання таких умов:

1. Між Україною та іноземною юрисдикцією є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією

2. Та виконується будь-яка з таких умов
– КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, або є меншою за таку ставку не більше ніж на 5%. Тобто ставка податку в країні КІК не ниже 13%.

або

– частка пасивних доходів КІК не більше 50% загальної суми всіх доходів КІК із всіх джерел.

Також, незалежно виконання умов, передбачених вище скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:

__________________

_________________

Контрольовані іноземні компанії - FAQ
Що таке правила КІК?

Контрольована іноземна компанія (КІК) – це будь-яка юридична особа, яка контролюється резидентом України – фізичною або юридичною особою. Законодавство відносить до КІК не тільки підприємства у класичному розумінні (наприклад, у вигляді ТОВ), а й трасти, партнерства, фонди та інші установи та організації, створені на підставі правочину або закону іноземної держави.

Тобто правила КІК передбачають, що українські резиденти (як фізичні, так і юридичні особи), які володіють компаніями, трастами, фондами та іншими корпоративними утвореннями за кордоном або фактично їх контролюють, можуть бути зобов’язані сплатити в Україні податок з нерозподілених прибутків таких компаній.

Коли подавати перший звіт по КІК?

2022 рік є першим звітним роком про КІК.

Перший Звіт про КІК за 2022 рік подається контролюючою особою у 2023 році.

Також контролюючі особи мають право подати Звіт про КІК у 2024 році за два попередні роки.

Які штрафи за недотримання правил КІК?

Нормами Податкового Кодексу України передбаченні штрафи

 • за неподання звіту про КІК (100 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених 1 січня податкового року);
 • штраф за несвоєчасне подання звіту КІК;
 • штраф за невідображення у звіті відомостей щодо наявних КІК;
 • штраф за неповідомлення контролером КІК протягом 60 днів інформації про придбання, зміну або припинення частки КІК.

При цьому штрафні санкції та пеня до звітності КІК за 2022 та 2023 роки не застосовуватимуться.

Автор статті

Анастасія Таран Керівник напрямку
Корпоративні послуги
Україна
У 2013 році з відзнакою закінчила Національний Університет «Одеська юридична академія» та отримала ступінь Магістр Права. Анастасія Таран має досвід роботи в галу...
У 2013 році з відзнакою закінчила Національний Університет «Одеська юридична академія» та отримала ступінь Магістр Права. Анастасія Таран має досвід роботи в галузі міжнародного і договірного права, а також корпоративного та податкового права країн Європи. В рамках Феод Груп вона спеціалізується на імміграційному та корпоративному праві країн Європи, а саме в таких питаннях:
 • вибір країни для імміграції
 • організація бізнесу в Європі
 • приватне та корпоративне оподаткування в країнах Європи
 • відкриття рахунків в європейських банках
 • отримання статусу податкового резидента
детальніше
mail

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

🔹 У якій країні Європи відкрити бізнес у 2024 році та сплачувати низькі податки?
🔹 Реєстрація компанії на Кіпрі в 2024 + корпоративні податки
🔹 Реєстрація компаній у Португалії та на Мадейрі
🔹 Як відкрити компанію в Іспанії та які сплачувати корпоративні податки
🔹 Свій бізнес у Великій Британії. Як відкрити компанію у Великобританії іноземцю
🔹 Реєстрація компанії в США: переваги та етапи
🔹 Відкриття свого бізнесу в Італії: переваги, процедура та податки

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Наші новини
Сабстенс для компаній на Кіпрі: важливі аспекти для успішного бізнесу

Республіка Кіпр заслужено здобула репутацію «Найзручнішої юрисдикції для європейського бізнесу». Кіпр є ідеальним вибором для […]

Чому вигідно купити землю на Кіпрі та побудувати свій будинок?

Часто перед покупцями нерухомості на Кіпрі постає дилема: купити віллу або будинок у забудовника на […]

Команда Feod Group на виставці REALTYon

Команда Feod Group на Кіпрі 03 липня 2024 року відвідала найбільший захід, присвячений нерухомості на […]

Створити запит

  Задати питання

  Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

   Ваши данные под 100% защитой!

   Указывая свои контактные данные, вы даете согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных исключительно с целью надлежащего предоставления вам услуг компании.

   ×

   Please indicate your contact details and our specialists will contact you as soon as possible.

    Your data is under 100% protection!

    By providing your contact information, you give consent to the processing,
    storage and use of your personal data solely for the purpose of properly
    providing you with the services of the company.

    ×

    Отправить на email     ×

     Send to email      ×

      Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные и дату семинара, которая Вам удобна.
        

        

       ×

       Вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані та наші фахівці зв’яжуться з Вами найближчим часом.
        Ваші дані під 100% захистом!

        Вказуючи свої контактні дані, ви даєте згоду на обробку, зберігання і
        використання своїх персональних даних виключно з метою належного надання вам послуг компанії.

        ×